•  

EuroGAP

Produkt EuroGap je navrhnutý tak, aby čo najviac chránil Vašu investíciu do vozidla v prvých rokoch po jeho zakúpení, kedy je jeho amortizácia najrýchlejšia.

Havarijné poistenie kryje Vaše riziko do výšky trhovej (všeobecnej) ceny vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie z havarijného poistenia je naviac pri zjednanej spoluúčasti znížené o túto čiastku.

Základný variant poistenia EuroGap kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti. Ešte vyššie zabezpečenie Vašej investície Vám poskytne poistenie EuroGAP Plus, ktoré zahŕňa aj pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.

 

EuroGAP Classic

Prináša možnosť až 100% návratu investície do kúpy vozidla po dobu 3, 4 alebo 5 rokov. Na toto obdobie máte istotu, že v prípade krádeže alebo totálnej škody budete mať vždy prostriedky na kúpu nového vozidla.

  

EuroGAP Smart

Na rozdiel od variantu CLASSIC nie je táto investícia chránená až do 100% obstarávacej ceny vozidla, ale krytie lineárne klesá zo 100% v momente kúpy na až 50% obstarávacej ceny na konci päťročného obdobia.

EuroGAP SMART je predovšetkým dlhodobé a inteligentné zaistenie vložených prostriedkov, ktoré udržuje hodnotu vozidla vysoko nad trhovou (všeobecnou) cenou vozidla.

 

 

 

EuroGAP Premium

EuroGAP PREMIUM je poistenie pre najnáročnejších zákazníkov.

Jedná sa o kombináciu variant CLASSIC a SMART, čo znamená zabezpečenie finančnej investície do vozidla po dobu 5 rokov, pričom poistenie EuroGAP PREMIUM umožňuje v prvých troch rokoch až 100% návrat tejto investície.

V štvrtom  a piatom roku poistenia je krytie zhodné s variantom SMART, kedy môže zákazník v prípade poistnej udalosti získať späť až 50-70% obstarávacej ceny svojho vozidla.

 

 

 

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok nasledujúcich udalostí:

 • Havária
 • Živelná udalosť
 • Krádež

Poistené sú tie z uvedených rizík, ktoré sú zároveň poistené havarijným poistením.

 

Podmienky a limity

 • Poistenie je možné dojednať do 150 dní od dátumu vystavenia faktúry/kúpnej zmluvy za vozidlo.
 • Poistenie je možné uzatvoriť pre vozidlá do výšky 100.000 EUR obstarávacej ceny.
 • Maximálny limit poistného plnenia z poistenia EuroGAP je 40.000 EUR.
 • Možnosť ročnej splátky či jednorázovej úhrady poistného na celé obdobie.
 • Poistiť je možné nové i ojazdené vozidlá s hmotnosťou do 3.500 kg.
 • Vek ojazdeného vozidla nesmie prekročiť 6 rokov od jeho prvej registrácie.
 • Počas celej doby poistenia EuroGAP musí byť vozidlo havarijne poistené (primárny poistiteľ je ľubovoľný).
 • Maximálny limit poistného plnenia náhrady spoluúčasti je 4.000 EUR.

 

Výhody

 • EuroGAP CLASSIC – finančná ochrana po dobu 3, 4 alebo 5 rokov až do výšky 100% obstarávacej ceny vozidla.
 • EuroGAP SMART – vysoká ochrana finančnej investície po dobu 5 rokov, možnosť zaistenia po celú dobu päťročného financovania vozidla.
 • EuroGAP PREMIUM – kombinácia dlhodobého (päťročného) zaistenia finančnej investície do automobilu s možnosťou až 100% návratu tejto investície v prvých troch rokov poistenia.
 • Vozidlo je poistené u jednej z 25 Top poisťovní na svete s ratingom A+.
 • Dostatok finančných zdrojov na nákup nového automobilu.
 • Poistné plnenie z poistenia EuroGAP je vyplácané do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti poistiteľom.

 

EuroGAP maximálne zabezpečuje Vašu investíciu do vozidla nie len v prípade odcudzenia, ale i v prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo živelnej udalosti.

This is alternative content.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

02/5710 2821
Zavoláme Vám späť
Napíšte nám