•  

EuroGAP

Produkt EuroGap je navrhnutý tak, aby čo najviac chránil Vašu investíciu do vozidla v prvých rokoch po jeho zakúpení, kedy je jeho amortizácia najrýchlejšia.

Havarijné poistenie kryje Vaše riziko do výšky trhovej (všeobecnej) ceny vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie z havarijného poistenia je naviac pri zjednanej spoluúčasti znížené o túto čiastku.

Základný variant poistenia EuroGap kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti. Ešte vyššie zabezpečenie Vašej investície Vám poskytne poistenie EuroGAP Plus, ktoré zahŕňa aj pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.

 

EuroGAP Classic

Prináša možnosť až 100% návratu investície do kúpy vozidla po dobu 3, 4 alebo 5 rokov. Na toto obdobie máte istotu, že v prípade krádeže alebo totálnej škody budete mať vždy prostriedky na kúpu nového vozidla.

 

 

Výhody

  • EuroGAP CLASSIC – finančná ochrana po dobu 3, 4 alebo 5 rokov až do výšky 100% obstarávacej ceny vozidla.
  • Dostatok finančných zdrojov na nákup nového automobilu.
  • Poistné plnenie z poistenia EuroGAP je vyplácané do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti poistiteľom.

 

EuroGAP maximálne zabezpečuje Vašu investíciu do vozidla nie len v prípade odcudzenia, ale i v prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo živelnej udalosti.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

02/5710 2821
Zavoláme Vám späť
Napíšte nám